Google: als u een deel van uw site verwijdert, wordt de site anders gerangschikt

Bron

Hier is een van die klassieke John Mueller-antwoorden, waar de Googler zei: "Dus, anders gevraagd, als u een deel van uw website verwijdert, zal die website dan rangschikken anders? Ja, natuurlijk wel. Het is een andere website achteraf." Klassiek.